Коронавірус як підстава засвідчення форс-мажорних обставин​

20/03/2020

Власники, менеджмент компаній та фізичні особи-підприємці як ніхто інший знає про форс-мажорні обставини, бо саме вони у разі виникнення  надзвичайних чи невідворотніх подій зможуть врятувати компанію від відповідальності за невиконання зобов`язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди).

Особливий запит на засвідчення форс-мажору прийшов в країну з  COVID-19.

То що ж слід знати і робити для того щоб контрагенти не застосували санкції за невиконання умов договору?

Законодавча база для визнання наявності обставин непереборної сили (форс-мажору)

Цивільний кодекс каже нам, що особа, яка порушила зобов`язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов`язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Випадки форс-мажорних обставин перелічені вже в Законі України «Про торгово-промислові палати в Україні» та типово закріплюються в самих договорах з контрагентами. До них відносять соціальні загрози (ворожі атаки, блокади, військовим ембарго, акти тероризму, страйк, аварія та ін.), масові захворюваності та природні катаклізми (епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь тощо).

З прийняттям Закону щодо запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби  у вказаному переліку з’явилася ще одна підстава – факт запровадження карантину.

Підстави для видачі сертифікату

Форс-мажорні обставини не мають безумовного характеру, і при їх виникненні сторона, яка посилається на них як на підставу неможливості належного виконання зобов`язання, повинна довести їх наявність не тільки самих по собі, але і те, що вони були форс-мажорними саме для даного конкретного випадку.

Окрім наявного факту настання коронавірусу як надзвичайної та невідворотної обставини особі потрібно довести причинно-наслідковий зв’язок між обставиною/подією та неможливістю виконання заявником своїх конкретних зобов’язань.

Процедура засвідчення форс-мажорних обставин

Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини, повинна звернутися до компетентного органу (торгово-промислової палати) тієї країни, де виникли дані обставини, й отримати відповідний документ (сертифікат або свідоцтво) для можливості пред’явлення його контрагенту згідно з умовами договору.

За законодавством нашої країни, форс-мажори засвідчуються Торгово-промисловою палатою України чи регіональними ТПП.

Торгово-промислова палата України здійснює засвідчення форс-мажорних обставин  з усіх питань договірних відносин, інших питань передбачених законодавством, окрім випадків коли сторони у своїх договірних відносинах визначили саме регіональну ТПП як уповноважений орган із засвідчення.

Виключно в ТПП України розглядаються засвідчення форс-мажорів за умовами зовнішньо-торгівельних та міжнародних  договорів України або ж зовнішньоекономічні  контрактів та договори між резидентами України, в яких така функція віднесена до компетенції ТПП України.

Тому, можна звертатися в регіональну ТПП, якщо тільки договором (контрактом) не віднесено виконання функції підтвердження форс-мажорних обставин безпосередньо і виключно до ТПП України.

Форс-мажорні обставини засвідчуються по кожному окремому договору, податковому чи іншому зобов’язанні з наданням заяви та комплекту документів.

За звичайних обставин в заяві зазначаються, які саме зобов’язання не можуть бути виконані у встановлений термін внаслідок настання форс-мажорних обставин з посиланням і наданням доказів таких обставин, початок їх виникнення і термін дії. У заяві зазначаються також телефонні номери для зв’язку, електронна адреса, спосіб отримання сертифіката (особисто, через уповноважену особу, кур’єрською чи звичайною поштою тощо).

Звертаємо увагу, що у зв’язку із COVID-19, процедуру подачі встановленої заяви спрощено. Зменшений за обсягом пакет документів (копія договору, копія наказу(розпорядження) та повідомлення (сповіщення іншої сторони) може надсилатися в електронному варіанті на офіційні електронні адреси відповідних ТПП.

Заява господарюючих суб’єктів розглядається протягом семи днів залежно від складності та обсягу документів.

Доказування настання форс-мажорних обставин покладається на заявника (представника).

Що слід зробити першочергово

1/ Якщо господарська діяльність призупиняється – здійснити документальне оформлення із обов’язковим повідомлення контрагента

2/ Спробувати домовитись з іншою стороною про зміщення строків виконання зобовязань із внесення відповідних змін за додатковою угодою

3/ У будь-якому разі почати збирати всі документальні підтвердження впливу COVID-19 на можливість виконання договірних зобов’язань, в тому числі переписки, розпорядження, накази та інші докази того що коронавірус або заходи щодо боротьби з його поширенням є обставинами, які могли стати причиною  порушення зобов`язань.

 

 Будьте здорові та юридично захищені!


Автор статті: 
Наталя Сліпенчук
 / Партнер компанії

БІЛЬШЕ НОВИН:

Урядом скасовано повідомлення ДПС про прийняття на роботу керівників підприємств

Яку відпустку надати: правові способи організації праці під час коронавірусу

Порядок проведення перевірок по-новому

КОНТАКТИ

тел. +38 098 2768707
[email protected]
76014, м. Івано-Франківськ, вул.Академіка Сахарова 34, офіс 11

SLIPENCHUK PARTNERS © 2020