Порядок проведення перевірок по-новому

13/03/2020

У 2020 році Держпраці перевірить близько 17 тис. підприємств, план таких перевірок можна переглянути за посиланням: http://dsp.gov.ua/plan-zakhodiv-zi-zdiisnennia-derzhavnoho-nahliadu-kontroliu-derzhpratsi-na-2020-rik/. Зважаючи на це, а також на численні зміни порядку проведення перевірок, важливо бути готовими до нововведень та чітко розуміти правові наслідки недодержання вимог законодавства, що становлять предмет перевірок.

1. Графік планових перевірок – чи є компанія в переліку?

Перш за все, доцільно дізнатись точні критерії, якими керується Держпраці при встановленні періодичності проведення перевірок суб’єктів господарювання, що затверджено Постановою Кабміну № 223 від 6 лютого 2019 р. План перевірок можна переглянути у Наказі Держпраці від 29.11. 2019 р. №106.

2. Що перевіряється при плановій перевірці?

Звертаємо увагу, що Держпраці предметно перевірятиме додержання законодавства у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також законодавства у сфері зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю.

3. Які документи підлягають перевірці?

Під час проведення фактичної перевірки в частині дотримання роботодавцем трудового законодавства, перевіряється наявність належного оформлення трудових відносин, з’ясовуються питання щодо ведення обліку роботи, виконаної працівником, обліку витрат на оплату праці, відомості про оплату праці працівника. Тобто, перевіряються наступні документи: штатний розклад; табелі обліку робочого часу; трудові договори (контракти);цивільно-правові договори; повідомлення направлені до органів ДПС про прийняття працівника на роботу, наказ (розпорядження) і заява про прийняття на роботу; документи, що підтверджують нарахування й виплату заробітної плати, авансу, індексації, відпускних і інших нарахувань працівникам; податкова звітність та звітність з єдиного внеску; інші документи, пов’язані з предметом перевірки.

4. Чи можливі позапланові заходи?

Основною формою перевірки є такий позаплановий захід як інспекційне відвідування. 

5. Які підстави проведення інспекційних відвідувань?

Підстави проведення перевірок наступні:

— звернення працівника; звернення фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин;

— рішення керівника Держпраці виключно з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел;

— рішення суду;

— інформація Державної служби статистики та її територіальних органів (про наявність заборгованості з виплати заробітної плати), Державної фіскальної служби України («ДПС») та її територіальних органів, Пенсійного фонду України («ПФУ») та його територіальних органів, профспілкових органів (у наступній статті детальніше розглянемо, яка саме інформація може слугувати підставою для перевірки). 

6. Чи є додаткові підстави для проведення перевірок?

Також підстави інспекційного відвідування розширено шляхом включення перевірок: за дорученням Прем’єр-міністра України; за зверненням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; за запитом народного депутата; у разі невиконання вимог припису інспектора Держпраці.

При цьому все не так просто, оскільки Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” не визначає можливості “непередбачуваних” перевірок з боку Держпраці, а Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю уповноважує інспекторів праці під час проведення інспекційних відвідувань із питань виявлення неоформлених трудових відносин самостійно та в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, у яких використовують найману працю.

Особливу увагу звертаємо на те, що за загальним правилом про проведення такого інспекційного відвідування інспектор повинен повідомити суб’єкт господарювання тільки у випадку, якщо він не вважатиме, що таке повідомлення може завдати шкоди інспекційному відвідуванню, що є досить суб’єктивним критерієм проведення перевірок. 

7. Допуск до проведення інспекційного відвідування — які документи повинен пред’явити інспектор? 

Щодо допуску інспектора до проведення інспекційного відвідування встановлено наступний порядок:

— інспектор повинен пред’явити службове посвідчення, справжність якого можна перевірити за наступним посиланням: http://dsp.gov.ua/informatsiia-pro-sluzhbovi-posvidchennia-inspektoriv-pratsi/;

— на вашу вимогу інспектор повинен пред’явити направлення на його проведення та зробити відповідний запис в журналі реєстрації перевірок (якщо він є у вас на підприємстві). Чим рекомендуємо не нехтувати, оскільки саме у направленні міститься підстава проведення інспекційного відвідування та визначено перелік питань інспекційного відвідування, що забезпечить можливість оскарження результатів перевірки у разі вчинення інспектором дій, що суперечать змісту направлення.

8. Строки проведення перевірок

Стосовно строків проведення перевірок, профільний Закон та Порядок містять суперечності. Так, Порядок визначає, що для всіх суб’єктів господарювання тривалість інспекційного відвідування чи невиїзного інспектування не може перевищувати 10 робочих днів. На противагу цьому, у Законі визначено, що строк здійснення планового заходу не може перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва — 5 робочих днів, для позапланових заходів такі строки становлять 10 та 2 робочих дні відповідно. Таким чином, підзаконний нормативний акт у цьому контексті суперечить закону. При цьому, Порядок передбачає право вимагати «припинення» перевірки у разі перевищення її строків.

9. Результати перевірок

На підставі інспектування оформлюється акт у двох примірниках та надається на підпис роботодавцю в останній день інспекційного відвідування. У відповідному акті можуть зазначатись зауваження або ж те, що зауваження будуть надані згодом.

У випадку виявлення порушень складається припис на усунення порушень, який є обов’язковим до виконання у встановлений строк. Звертаємо вашу увагу, що у разі усунення порушень, вказаних у приписі у встановлений строк, жодні заходи до суб’єкта господарювання не застосовуються. У випадку невиконання припису будуть накладатись штрафи, які у 2020 році теж зазнали суттєвих змін, нижче розглянемо детальніше.               

10. Нові розміри штрафів у 2020 році

Так, змінами до КЗпП роботодавцям знижено штрафи, а саме:

— за неоформленого працівника, за оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві, а також за виплату заробітної плати без нарахування і сплати ЄСВ встановлено у розмірі 47 230 грн.;

— за недопущення до проведення перевірки з питань дотримання законодавства про працю для виявлення неоформлених працівників — 16 розмірів мінзарплати (75 568 грн.);

— за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці — 2 розміри мінзарплати (9446 грн.) за кожного працівника;

— за недотримання гарантій і пільг мобілізованим працівникам — 4 розміри мінзарплати (18 892 грн.) за кожного працівника, відносно якого здійснено порушення.

— штраф за порушення інших вимог трудового законодавства, окрім передбачених абз. 2 — 7 ч. 2 ст. 265 КзпП — 1 розмір мінзарплати за кожне таке порушення (4723 грн.), а за повторне впродовж року з дня виявлення порушення становитиме уже 2 розміри мінзарплати за кожне таке порушення (9446 грн.).

Крім цього, до юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, і є платниками єдиного податку 1-3 груп первинно у випадку вказаних порушень застосовується попередження.


Автор статті: 
Наталя Сліперчук/ Партнер компанії

Сподіваємось інформація буде корисною для Вашого бізнесу, будемо раді допомогти у випадку необхідності отримання детальнішої інформації чи юридичного супроводу належної підготовки до перевірки контролюючими органами.

КОНТАКТИ

тел. +38 098 2768707
[email protected]
76014, м. Івано-Франківськ, вул.Академіка Сахарова 34, офіс 11

SLIPENCHUK PARTNERS © 2020