Яку відпустку надати: правові способи організації праці під час коронавірусу

20/03/2020

Усім відомо, що країна зараз перебуває під нещадним впливом коронавірусу, який впливає на абсолютно усі сфери нашої життєдіяльності, у тому числі й на організацію праці. Тому у цій статті розглянемо основні варіанти організації праці на цей період у межах правового поля.

1. Відпустка без збереження заробітної плати: за бажанням виключно працівника

Одним із видів відпусток є відпустка без збереження заробітної плати, яка надається в обов’язковому порядку за бажанням працівника. Однак звертаємо Вашу увагу, що допущення помилок при наданні такої відпустки може спричинити штрафи для роботодавця. Тому задля безпеки Вашого бізнесу і убезпечення працівників давайте розглянемо детальніше правову базу оформлення такої відпустки.

Кому і на який строк надається?

Законом України «Про відпустки» від 15.11.96 р. у ст. 25 передбачено, що відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку для визначених категорій працівників на встановлений у цій же статті термін:

— матері або батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю, — тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

— чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, — тривалістю до 14 календарних днів;

— матері або іншим особам, зазначеним у частині третій статті 18 та частині першій статті 19 цього Закону, в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, — тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний) або якщо дитина, якій не встановлено інвалідність, хвора на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, — не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію «дитина з інвалідністю підгрупи А» або дитина, якій не встановлено інвалідність, отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги — до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку (Перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів тощо, що дає право працівнику на отримання відпустки без збереження заробітної плати на дитину, якій не встановлена інвалідність, затверджується Кабінетом Міністрів України);

— матері або іншій особі, зазначеній у частині третій статті 18 цього Закону, для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території;

— учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», — тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

— особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, статус яких встановлений відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», — тривалістю до 21 календарного дня щорічно;

— особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, — тривалістю до 21 календарного дня щорічно;

— пенсіонерам за віком та особам з інвалідністю III групи — тривалістю до 30 календарних днів щорічно;

— особам з інвалідністю I та II груп — тривалістю до 60 календарних днів щорічно;

— особам, які одружуються, — тривалістю до 10 календарних днів;

— працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер — тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; інших рідних — тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад;

— працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, — тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів;

— працівникам для завершення санаторно-курортного лікування — тривалістю, визначеною у медичному висновку;

— працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, — тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;

— працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, — тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад;

— сумісникам — на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи;

— ветеранам праці — тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

— працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсацію, — тривалістю до 24 календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи;

— працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, — тривалістю 12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі.За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини;

— працівникам на період проведення у відповідному населеному пункті антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після прийняття рішення про припинення антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

— працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання надається за їх бажанням один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати.

Тобто, якщо до Вас, як до роботодавця, звертається працівник із заявою про надання відпустки без збереження заробітної плати з однієї з вище перелічених категорій, Ви не маєте права відмовити в наданні такої відпустки.

При цьому, є важливі нюанси:

1. у Наказі необхідно надавати таку відпустку з дати, вказаної працівником у заяві;

2. з метою уникнення зловживань працівниками, звертаємо Вашу увагу, що у разі якщо обов’язок надати відпустку без збереження заробітної плати пов’язаний з певною подією в житті працівника, то дата початку відпустки не повинна кардинально відрізнятися від дати такої події.

2. Відпустка без збереження заробітної плати: за згодою сторін

Досить хорошою альтернативою коректної організації праці на час карантину у зв’язку з коронавірусом стане відпустка без збереження зарплати за угодою сторін до стабілізації ситуації.

Правовим підґрунтям таких дій є ч. 3 ст. 84 КЗпП, ч. 2 ст. 26 Закону «Про відпустки», а також офіційне встановлення Кабінетом Міністрів України карантину.

Який строк такої відпустки? Відповідно до вказаних норм, працівники матимуть можливість отримати за необхідності ще 15 календарних днів відпустки без збереження зарплати.

Так, відповідно до “свіжих” змін, статтю 26 ЗУ “Про відпустки” викладено у наступній редакції:

“Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін.

За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік. У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину, відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», термін перебування у відпустці без збереження заробітної не включається у загальний строк, встановлений частиною першою цієї статті»

3. Наші рекомендації при наданні роботодавцями відпусток

— Елемент “добровільно — примусово”

Особливо зауважуємо, що чи при першому, чи при другому виду відпустки без збереження заробітної плати, ініціатором повинен виступати виключно працівник.

У протилежному випадку така “ініціатива” роботодавця буде вважатись порушенням трудового законодавства.

— Недопустимість встановлення неоплачуваних відпусток колективним (трудовим) договором

Такі дії кваліфікують як порушення законодавства про працю (детальніше: лист Мінсоцполітики від 29.04.16 р. № 243/13/116-1).

— НЕ надавайте відпустки без збереження заробітної плати понад строк, визначений законодавством

Навіть при великому бажанні працівників, такі дії кваліфікуватимуть як порушення трудового законодавства, за яке роботодавцю доведеться сплатити штраф штраф у розмірі 1 мінімальної заробітної плати (у 2020 році — 4723 грн.) на підставі ч. 2 ст. 265 КЗпП.

— НЕ зловживайте тим, що планові перевірки на даний час під забороною

Для прикладу, вказане вище порушення не потребує очної перевірки інспектором, оскільки інформація з таким порушенням буде чудово відображена у звіті з ЄСВ, про що Пенсійний фонд повідомляє Держпраці.

— Чи можна надати кілька відпусток за різними підставами?

Так, при наданні протягом року відпустки без збереження зарплати за однією з підстав, працівник може отримати неоплачувану відпустку за іншими підставами.

4. Процедура оформлення відпустки

1) Первинно працівник повинен подати письмову заяву на надання відпустки без збереження заробітної плати, яка повинна містити причину такої відпустки, дату її початку та тривалість, а також у разі відпустки за бажанням виключно працівника — документи, що підтверджуватимуть підстави обов’язкового надання такої відпустки відповідно до вище зазначеної ст.25.

2) На підставі розгляду заяви роботодавець повинен видати наказ (розпорядження) про надання відпустки за свій рахунок.


Автор статті: 
Вікторія Сікора / Провідний юрист компанії

БІЛЬШЕ НОВИН:

Порядок проведення перевірок по-новому

КОНТАКТИ

тел. +38 098 2768707
[email protected]
76014, м. Івано-Франківськ, вул.Академіка Сахарова 34, офіс 11

SLIPENCHUK PARTNERS © 2020