Юридичні аспекти стартапу

20/05/2020

Все починається з правового розуміння поняття стартапу. Кожен успішний бізнес колись був стартапом. Часом має місце дещо деформоване уявлення про умови початку бізнесу і стартап сприймається як щось незначне, малоприбуткове, без належного економічного потенціалу. Класично розвиток стартапу відбувався від зворотнього, у зв’язку з тим, що між мрією і реалізацією проекту не було юридичної складової. Проте тренд і підхід змінюються і станом на сьогодні маємо усвідомлених представників бізнес-спільноти, які планово та прогнозовано підходять до масштабування компанії, оскільки для створення успішної бізнес-історії необхідно ще перед початком проекту з’ясувати відповіді на низку питань, серед яких: вид форми діяльності та системи оподаткування, отримання ліцензії (в залежності від специфіки діяльності), формування структури власності компанії, вирішення доцільності купівлі чи оренди земельних ділянок, нерухомого та рухомого майна у вигляді обладнання, устаткування тощо.

Перед засновниками стартапу постають вкрай різнопланові завдання, серед яких: пошук інвестицій, ефективний маркетинг, створення та розвиток бренду, юридичний супровід “втілення в життя” стартапу. Вирішити всі ці завдання самостійно досить складно з огляду на їх специфіку. Тому у цій статті розглянемо, які юридичні нюанси потрібно враховувати ще на початку стартапу для його ефективного масштабування у майбутньому.

1. Як варто оформлювати відносини засновників на початку стартапу?

Саме на початку стартапу необхідно визначитись, яку організаційно-правову форму для проекту Ви обираєте, розмір часток кожного з засновників у майбутній компанії, можливість та особливості викупу частки, порядок прийняття рішень, матеріальний чи нематеріальний внесок кожного в спільну справу, умови продажу бізнесу тощо. Тому визначте правила гри та юридично грамотно зафіксуйте їх документально. Саме такий порядок дій допоможе уникнути судових спорів у майбутньому.

2. Як обрати організаційно-правову форму для реєстрації Вашого стартапу?

На цьому етапі багатьом складно розібратись з цим питанням самостійно, тому давайте детальніше розглянемо дві найпопулярніші на сьогодні форми ведення бізнесу.

2.1. Ви можете зареєструватись як фізична особа-підприємець. До переваг такої форми відносимо: відсутність вимоги щодо формування статутного капіталу; швидка і проста процедура реєстрації за місцем проживання підприємця; полегшене податкове адміністрування; Ви сам собі керівник тощо. Серед недоліків можна зазначити те, що фізична особа — підприємець несе відповідальність за зобов’язаннями усім своїм майном (у порівнянні з товариством з обмеженою відповідальністю), а також існують певні ускладненості акумуляції капіталу. Крім цього, ФОП не можливо вести вдвох.

2.2. Серед організаційно-правових форм ведення бізнесу у вигляді юридичної особи надається перевага товариству з обмеженою відповідальністю. З прийняттям Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” запроваджено багато дерегулятивних процедур, за допомогою яких Ви можете сформувати найбільш зручні умови ведення бізнесу. Серед них можна виділити наступні: можливість обмеження дій директора, допустимість прогнозування бізнесу шляхом укладення корпоративних договорів, формування наглядової ради, яка є прийнятною у разі ведення великого бізнесу тощо.

Варто виділити наступні переваги ТОВ: обов’язкова вимога формування статутного капіталу (це можуть бути гроші або їх еквівалент у іншій формі, що передаються підприємству у вигляді внесків засновників для забезпечення господарської діяльності, а також як сплату його учасниками отримуваних ними майнових прав), однак його розмір визначається за домовленістю засновників; спрощена система управління товариством: повноваження директора обмежені повноваженнями вищого органу управління – зборами засновників (учасників); учасники несуть відповідальність тільки в межах своїх вкладів до статутного фонду; зручність у набутті і відчуженні бізнесу, залученні інвестицій тощо. При цьому, слід звернути увагу, що для створення ТОВ з успішною бізнес-історією особливу увагу слід приділити установчим документам, які стануть основою структури бізнесу.

Вище наведені форми є найбільш оптимальними для початку ведення бізнесу, однак обирати тільки Вам. В кінцевому підсумку все залежатиме від умов проекту, у тому числі від сфери діяльності та наявності особливих вимог, що до неї ставляться.

3. Чи першочерговою є реєстрація торгової марки?

Звичайно, що реєстрація торгової марки не є першочерговим завданням, але цілком логічним, оскільки  процес реєстрації торгової марки за звичайною процедурою є досить тривалим, потребує постійного контролю за проходженням етапів такої реєстрації і становить 1,5 — 1,8 років, а за прискореною процедурою такий строк складає 7 — 8 місяців, що звісно теж коштує значно більше. Однак чи необхідно Вам прискорену процедуру чи достатньо звичайної, варто виходити з мети такої реєстрації. Так, якщо мета захист, то достатньо звичайної процедури, оскільки вже з моменту присвоєння Вашій заявці номеру про реєстрацію торгової марки ніхто інший не зможе зареєструвати її на момент розгляду. Якщо ж ми говоримо про франшизу, продаж чи укладення ліцензійного договору необхідно мати свідоцтво про реєстрацію знаку для товарів та послуг. 

Ще раз наголошуємо, що торгова марка — це Ваше ім’я та конкурентна перевага, тому розпочавши своєчасну реєстрацію торгової марки  ще на етапі створення бізнесу, створюєте надійну основу для охорони та захисту Вашого бренду загалом. Щодо особливостей реєстрації та використання торгової марки більш детальну інформацію можете за посиланням: http://www.slipenchuk.partners/torhova-marka-yak-aktuv/

4. Що варто враховувати при виборі найменування компанії?

Перш за все, найменування компанії необхідно обирати з урахуванням тих, що вже існують, а ТАКОЖ, як показує непоодинока судова практика, потрібно ще й перевіряти наявні торгові марки щодо таких позначень, щоб в подальшому не виникало питань з їх реєстрацією, проблем з доменними іменами або щоб Ваші “унікальні” продукти чи послуги конкуренти не видавали за їхні. Наслідки упущення вказаних дій можуть бути досить нещадні: свідоцтво на знак для товарів та послуг може бути визнано не дійсним або юридичну особу зобов’яжуть припинити використання такого позначення, а також внести зміни в установчі документи в частині зміни найменування юридичної особи та провести відповідну державну реєстрацію змін до установчих документів.

Отож, крім красивої назви, необхідно врахувати і юридичні особливості та вчасно здійснити пошук тотожних найменувань, торговельних марок, патентів, доменів тощо.

5. Як оформити відносини з інвесторами?

Це питання є доволі вагомим і найбільше хвилює кожну із сторін, оскільки важливо досягти розумного компромісу між залежністю від інвестора та свободою вибору засновників стартапу, визначити форму взаємовідносин, яка підійде обом. Для досягнення паритету інтересів між засновниками та інвесторами ефективним є залучення третьої особи при розробці моделі інвестування з метою врахування прав та інтересів обох сторін. Тому на цьому етапі знадобиться допомога фахівця для того, щоб чітко розподілити сфери впливу кожної із сторін, оскільки одні несуть ризик втрати коштів, а інші — ризик втрати “ідеї».

6. Як оформити відносини з найманими працівниками?

Питання працевлаштування працівників є важливим як з огляду системних перевірок органами Держпраці та податкових органів (не оформлення чи некоректне оформлення трудових відносин має наслідком відповідальність у вигляді значних штрафних санкцій).

У цьому контексті важливо також визначити умови щодо збереження комерційної таємниці найманими працівниками. Тому, з огляду на інноваційний характер стартапів, з найманими працівниками доцільно укладати договори про нерозголошення комерційної таємниці, якими чітко встановити обов’язки таких осіб по відношенню до комерційної таємниці та відповідальність у разі їх недодержання.

7. Чому важливо формувати договірну базу для роботи з клієнтами та партнерами?

Складення договорів з клієнтами та партнерами є також важливим етапом успішності Вашої компанії. Оскільки на практиці трапляються випадки, коли в договорі взагалі не передбачено можливі спірні моменти, а тим більше шляхи їх вирішення.

З інноваційними розробками ситуація ще складніша та потребує детальної регламентації у договорі поведінки співробітників, особливо щодо питань відповідальності працівників, порушення умов договору, вирішення спорів та інших важливих нюансів.  

У цій статті зазначено лише деякі варіанти юридичної реалізації Вашого проекту, оскільки все залежить від мети і спрямованості стартапу, від сфери його діяльності та інших критеріїв, які будуть впливати на швидкість розвитку, на кількість і рівень інвестицій в стартап, на вибір найдоцільнішої форми ведення бізнесу, на вирішення таких важливих питань як реєстрація прав на інтелектуальну власність, отримання дозвільних документів, облік матеріальних та нематеріальних активів, а також на формування корпоративної структури Вашого стартапу загалом.


Автори статті: 
Вікторія Сікора / Провідний юрист компанії

БІЛЬШЕ НОВИН:

(Не)визначеність процедури реалізації та захисту переважного права на оренду земельної ділянки

Торгова марка як актив

Криза – класний шанс для малого підприємництва

Сподіваємось вказана інформація допомогла Вам зрозуміти важливість юридичної складової на шляху до успішності стартапу та необхідність скрупульозного підходу до вирішення описаних питань. У разі необхідності отримання додаткових консультацій з приводу тих чи інших питань чи повного юридичного супроводу Вашого стартапу, наші спеціалісти з радістю пройдуть “цей шлях” з Вами.

КОНТАКТИ

тел. +38 098 2768707
[email protected]
76014, м. Івано-Франківськ, вул.Академіка Сахарова 34, офіс 11

SLIPENCHUK PARTNERS © 2020